รับสมัครงาน

หจก.ไทยเวียตคอนเนคต์เป็นสถานประกอบการที่ให้บริการที่ปรึกษากับต่างประเทศ นำเข้าส่งออก และบริการด้านภาษาให้แก่บริษัทและบุคคลทั่วไปมีความประสงค์ในการเปิดอัตรารับสมัครพนักงานประจําในตําแหน่งงานต่างๆเพื่อรองรับการขยายงานที่เพิ่มขึ้นในอนาคต

ตําแหน่งงาน

  • เจ้าหน้าที่การตลาด 06 อัตรา
  • พนง. บริการลูกค้า 04 อัตรา
  • พนง. การเงิน 02 อัตรา
  • พนง. ธุรการ  02 อัตรา
  • ล่ามภาษาเวียดนามไทย 05 อัตรา


รายละเอียดงาน


กรอกสมัครงาน